De aandacht van de behandelaren deed mij goed

Ik verbaasde mij erover hoe goed ik mij begrepen voelde door deze mensen. Dit was wel even wat anders dan de ingestudeerde empathische reacties die ik gewend was. Er kwam veel los in die periode. Vooral één gebeurtenis uit het verleden bleef zich maar opdringen als één vaststaand beeld in mijn gedachten. Ik wist dat die gebeurtenis heel erg bepaalde hoe ik in het leven stond, want ik voelde mij daardoor diep van binnen altijd zonder eigenwaarde en ongewenst. Ik kon nooit de liefde van anderen ervaren. Ik moest ervoor werken, bij wijze van spreken, en dat deed ik dan ook. Ik stond jarenlang dag en nacht voor anderen klaar, maar kon nooit geloven of voelen dat ik geliefd was. Om de behandeling te doen slagen, moest ik eerst dit opruimen. Dat voelde ik heel sterk. Hoewel psychotherapie niet tot mijn behandeling behoorde mocht ik toch een EMDR-sessie ondergaan bij psychologe Hanna. Die behandeling verliep heel goed en het nare beeld was direct verdwenen. Ik voelde mij vrij en blij en begon mijzelf met andere ogen te zien. Wat ik vroeger had meegemaakt, bepaalde niet langer wie ik was. Al mijn potentie kon alsnog tot bloei komen. Ik was erg dankbaar dat ik deze kans kreeg en dat Revalidatiecentrum Haaglanden zo flexibel wilde zijn. 

Datzelfde gold later, toen Amber aanbood mijn stuitje te willen rechtzetten via een nieuwe techniek die zij zich speciaal hiervoor had aangeleerd. Ik had een goede klik met haar zodat ik dat wel aandurfde. Na een paar behandelingen tijdens die laatste weken kon ik weer gewoon op een stoel zitten zonder die afgrijselijke pijn. Geweldig!

Toen de ‘gewone’ spierpijn was verdwenen (na een paar weken) leek het mij een goed plan om te kijken of ik wat kon minderen met de medicatiepleisters. Dat deed ik in overleg met de huisarts. Al snel bleek dat dit geen goed idee was. De pijn gierde door mijn lijf en ik kreeg angstaanvallen. Klaarblijkelijk had ik te vroeg ‘gepiekt’. Sindsdien gebruik ik weer de oorspronkelijke dosering. Het is dan maar even zo. Ik had al zoveel op mijn bordje. Minderen komt later wel, als ik in rustiger vaarwater ben.   

Het vertrouwen was halverwege de behandeling zo gegroeid dat ik aan de zaalbehandelaren en (eindelijk) aan mijzelf kon toegeven dat ik een bipolaire stoornis heb. Ik voelde op dat moment het begin van een hypomane fase aankomen en wilde voorkomen dat ik zou ontsporen. Ik heb deze conditie jarenlang verborgen gehouden en in alle toonaarden ontkend. Ik schaamde mij ervoor ‘een stoornis’ te hebben. Van huis uit werden mensen die iets mankeerden geminacht. Mijn eigen vader maakte mij in het openbaar belachelijk. Maar ik wist dat ik nu op de juiste plek was om hier hulp bij te vragen. De behandelaren haalden mij door ontspanningsoefeningen uit mijn fixatie en leerden mij hoe ik dat zelf thuis ook kon doen. Ik leerde de mentale energie (die je bij hypomanie voelt) te onderscheiden van fysieke energie. Zo kon ik voorkomen dat ik mijzelf weer zou uitputten. 

Haptotherapeute Marleen maakte een dagschema voor mij met veel ontspanningsmomenten. Hoe meer energie ik tijdens zo’n episode voelde, hoe meer ik moest ontspannen. Klinkt tegenstrijdig, maar als je het eenmaal doorziet is het logisch. Het was zelfbescherming. Tegelijkertijd beschermde ik mijzelf tegen het doen van onverantwoorde aankopen, door mijn WIA-uitkering in het vervolg op de rekening van iemand anders weg te zetten en alleen geld op te nemen voor vaste lasten. Zo bouwde ik diverse verkeersdrempels in op de racebaan die het leven op zo’n moment is. 

De ergotherapie bij Fleur begon met het inventariseren van mijn bezigheden aan de hand van de Activiteitenweger. Ik vond het bijzonder dat activiteiten niet gewogen werden naar algemene maatstaven. Een voorbeeld: stenen sjouwen is dan per definitie zwaar en een tijdschriftje verplaatsen licht. Mijn beleving van de activiteit was juist bepalend. Ik vulde de Activiteitenweger app in en maakte vanaf dat moment elke dag voor mijzelf een planning. Net als bij de Weight Watchers heb je een aantal ‘punten’ per dag te besteden. Dit gaf mij heel veel inzicht en van lieverlee ging ik mijn energiehuishouding beter beheersen. Ik merkte dat – door het instellen van meer regelmaat – bepaalde activiteiten mij gemakkelijker afgingen. Ik maakte voor mijzelf twee moodboards met mijn doelen voor de toekomst.

Wat ik vroeger had meegemaakt, bepaalde niet langer wie ik was

Willemijn